Danh sách cán bộ giáo viên trường THCS Vĩnh Hào

1. Vũ Quang Huy – Hiệu trưởng 2. Phạm Thị Hải Yến – Phó Hiệu trưởng 3. Phạm Thi Oanh – GV Ngoại Ngữ 4. Phạm Thi Oanh – GV Sinh – Hóa 5. Vũ Xuân Lan – GV Toán 6. Hoàng Thị Thạo – GV…