sự hưởng ứng và nhiệt tình ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất từ các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh , các tổ chức cơ quan đơn vị tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nhà trường

Tháng Mười Một 12, 2019 9:16 sáng

Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng và nhiệt tình ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất từ các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh , các tổ chức cơ quan đơn vị tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

74908124_440559039977701_7953600131574530048_o 75380422_441703416529930_4930475189969354752_o 75453604_440559916644280_6914083952768581632_o 73515787_440559743310964_8055700588056281088_o